Smoked Mozzarella Sticks

Smoked Mozzarella Sticks

7.00

house cherry wood smoked local mozzarella / Won-ton Wrapped / red sauce